Haberler

Macaristan’da, ilk kapalı devre jeotermal ısı tesisi kuruldu

WeHeat sistemi kurulumu, Kiskunhalas, Macaristan (kaynak: şirket)
Merve Uytun 9 Nis 2021

Macar MS Energy Solutions, WeHEAT teknolojisi ile Macaristan'ın terk edilmiş bir petrol kuyusunda, ilk kapalı devre jeotermal ısı tesisini kurduğunu duyurdu.

Macar MS Energy Solutions, Macaristan’ın terk edilmiş bir petrol kuyusundaki ilk kapalı devre jeotermal ısı tesisini kurduğunu duyurdu.

İlk kapalı devre jeotermal ısı geri kazanım sistemi, Macaristan’daki MS Energy Solutions Ltd. mühendisleri tarafından, kullanılmayan petrol ve gaz arama kuyusuna yerleştirildi. Şirket tarafından geliştirilen “WeHEAT (Wells for Heat Exchanging. Advanced Technology)” tipi teknolojinin 0,5 MW ısı üretim sisteminin; kullanım dışı kuyulardan, formasyon suyu çekilmeden kullanılmasını sağlaması nedeniyle olağanüstü bir başarıdır.

1960’larda Macaristan’ın Kiskunhalas kentinde derin bir kuyuya yerleştirilen jeotermal ısıtma sistemi,% 100 yeşil yenilenebilir enerji üretim sistemidir. Sistem, herhangi bir emisyon olmadan sürdürülebilir bir şekilde sıfır karbon enerjisi üretir ve doğrudan ısıtma için kullanıldığında% 96 verimlilik oranına ulaşır. Çalışması, fosil yakıtlardan üretilen enerjiye ihtiyaç duymaz ve yaşam döngüsü insan yaşamının nesiller boyunca uzanır. Peyzaj ortamına tam anlamıyla uyum sağlayan bu küçük tesis, hiçbir atık çıktısı olmadan enerji üretir.

Macaristan Ulusal Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Fonu’nun desteğiyle uygulanan proje, teknolojik bir atılım olarak kabul edilmektedir çünkü şu anda Macaristan’da fazlasıyla kullanım dışı derin kuyu bulunmaktadır ve bunların çoğu bu teknolojinin uygulanması için teknik olarak uygundur.

Dört yıllık mühendislik çabalarıyla geliştirilen mini ısı tesisi teknolojisi yerel yönetimler, tarımsal işletmeler ve diğer özel şirketler için büyük bir fırsat olabilir çünkü bu çözüm kamu kurumlarının, fabrikaların ve evlerin ısınma faturalarının neredeyse sıfıra indirilmesini sağlıyor. Bu, özellikle tarımsal işletmeler için avantajlıdır, çünkü ısıtma tesisinin enerji profili, tarımın, özellikle bahçecilik işletmelerinin enerji talebiyle çok yakından uyumludur.

Terk edilmiş derin kuyuların jeotermal enerji üretimi amacıyla kullanılması, şimdiye kadar su kuyularına dönüştürülerek gerçekleştirilmiştir. Bu teknoloji, olasılıkların kapsamını genişletmiştir. Mevcut bir kuyu üzerine “WeHEAT” tipi ısı üretim sisteminin kurulması, kuyuya 300-900 kW termal enerji üretme kapasitesi sağlamaktadır.

Yaygın olarak kullanılan jeotermal teknolojilerin neredeyse tamamı – dünyanın termal enerjisini kullanan teknolojiler – formasyon suyunun çalışma sıvısı olarak kullanıldığı su ekstraksiyonuna dayanmaktadır. Bu, çok önemli derecede entalpi içermesine rağmen, su arıtma süreçlerinde gerekli özen gösterilmemesi, yeniden enjeksiyon yapılmayan üretim sistemleri, yetersiz arıtılmış suyun yüzey alıcı su kütlelerine boşaltılması ve ara sıra yardımcı gaz (metan, karbondioksit) salınımı uygun su arıtması bu tür projelerin ekonomik hesaplamalarında önemli bir harcama kalemi iken, genellikle ilgili ekosistemlere de büyük zarar verir.

Ancak MS Energy Solutions Ltd. tarafından geliştirilen WeHEAT teknolojisi, su ekstraksiyonu gerektirmez. Tamamen kapalı bir döngü sistemidir: geleneksel jeotermal sistemden daha az enerji çekebilmesine rağmen, çok daha öngörülebilirdir, su arıtma yükümlülükleri ve maliyetleri veya çevre kirliliği yaratmaz ve değerli su kaynaklarını tehlikeye atmaz, karbon nötrdür ve atık oluşturmaz. Sistem hiçbir çevresel etki gerektirmez ve kullanım ömrü oranı oldukça avantajlıdır. Bu tür teknolojinin uygulanmasının maliyeti, pratik olarak ihmal edilebilir risklerle diğer jeotermal sistem türlerinin yaklaşık yüzde 10’u kadardır.

Yeni teknolojinin gelişimi hem jeotermal sektörüne hem de hidrokarbon endüstrisine büyük fayda sağlayacaktır. Sıcak oluşum suyunu tutan iyi tabakalara erişilemeyen çok sayıda alan vardır; bu tür yerlerde halihazırda açılmış kuyuların yeniden kullanımına yönelik programlar, yani pahalı ancak kuru kuyu projeleri; herhangi bir ortalama yerli tarım veya sanayi kuruluşu için anlamlı yatırım projeleri oluşturabilir.

Macaristan’daki çalışma tesisi 0,5 MW ısı üretir ve yaklaşık 20-30,000 m2 zemin alanlı bir bina kompleksini veya 1-1,5 hektarlık bir sera tesisini ısıtmak için uygundur.

Kaynak : ThinkGeoEnergy