Haberler

Macaristan’dan CAPES, IGC Türkiye 2019 sponsorları arasına katıldı

Cannur Bozkurt 9 Ağu 2019

CAPES, 6 - 8 Kasım İzmir Kaya Termal Otel'de gerçekleşecek IGC Türkiye (Uluslararsı Jeotermal Kongre ve Fuarı) 2019'un MW sponsorları arasında yerini aldı.

Macaristan Uygulamalı Toprak Bilimleri Kümelenmesi (CAPES), IGC Türkiye (Uluslararası Jeotermal Kongre ve Fuarı) 2019’un MW sponsorları arasında yer aldı.

IGC Türkiye 2019 Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı 6-8 Kasım 2019’da İzmir Kaya Termal Otel‘de kapsamlı bir programa ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan iki günlük IGC Türkiye etkinliği İzmir’de yine yatırımcıları, finansörleri, lisans sahiplerini, proje geliştiricileri, operatörleri, tedarikçileri, yer bilimcileri, belediyeleri ve sektörün diğer otoritelerini bir araya getirecek. Etkinlik çalıştaylar, kongre ve fuar ile dünyadaki jeotermal projeler, şebeke tarifeleri, finansman modelleri, ölçekleme etkileri, maliyet düşürme potansiyelleri, çevresel etkiler ve ısı-elektrik üretim tesislerinin geliştirilmesine yönelik beklentiler gibi konuları aydınlatacak.

Uygulamalı Toprak Bilimleri Kümelenmesi (CAPES The Cluster of Applied Earth Sciences)

CAPES’in 6 üniversite, 19 kobi düzeyinde küçük ölçekli firmalardan oluşan 25 üyesi bulunmaktadır. Bilgi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini disiplinli bir şekilde gerçekleştirirler. CAPES üyesi firmalar, Macaristan’daki uranyum cevherini araştırmak, madencilik ve öğütme işlemlerinin tüm aşamalarına katkıda bulunmak gibi konularda önemli deneyime sahiptir. CAPES, uranyumu ideal bir kaynak sınıfına getirmek için, uranyum arama projelerini planlar ve yönetir. Ayrıca, maden tasarımı, cevher üretimi, maden işlenmesi ve madencilik saha alanı onarımı gibi teknik konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Radyoaktif atıkların çıkarılması (LLW / ILW, HLW),  hidrokarbon kaynaklarının araştırılması, jeotermal kaynakların araştırılması sırasında oluşan CO2 ve depolanması, yeraltı kömür gazlarının araştırılması (UCG), çöplüklerin yığılması, jeolojik atıklar gibi yeraltı ve zemin bilimleri ile ilgili faaliyetlerde ortaya çıkan çevre kirliliği sorunları inşaat mühendisliğini zor bir durumda bırakmaktadır ve iyileştirme için araştırma geliştirme çalışmaları, ekipman ve metodolojik gelişme ile birlikte üniversiteler, endüstri ve yenilikçi KOBİ’ler arasında arası güçlü bir işbirliğine ihtiyaç duymaktadır – ki tüm bu gruplar CAPES’in bir araya getiren ana unsurları oluşturur.

 GEOCHEM

GEOCHEM Ltd. yüksek teknoloji ile donatılmış petrofizik laboratuvarı, bilgili, deneyimli, yenilikçi ve gelişime açık yüksek potansiyel odaklı bir şirkettir. Şirketin ana faaliyeti, hidrokarbon ve hammadde araştırması, jeotermal enerji araştırması, radyoaktif ve tehlikeli atık yönetimi, su araştırması ve çevre koruma gibi jeolojik alanlarında araştırma ve geliştirmeler yapmaktır. GEOCHEM’in temel amacı, araştırmanın sonuçlarını endüstriyel uygulamalara entegre etmektir. Şirket, öncelikli olarak çok dar  ve kullanım alanı geliştirilebilir  özel enstrümanlar ve süreli ekipman geliştirmeleri konularına odaklanmış çalışmalar yapmaktadır.

GEOCHEM Ltd’nin laboratuvarı, çeşitli malzemelerin fiziksel parametrelerini tanımlamak için uygundur. Öncelikle, madde çekirdek kompleksi ve rezervuar karakterizasyonu (gözeneklilik, doygunluk, geçirgenlik, emilme kapasitesi, akustik ve elektrik özellikleri, tane boyutu ve tane şekil analizi gibi alanlar üzerinde çalışmaktadır.

 KAROTÁZS

Karotázs Ltd., son 15 yılda Macar sondaj uygulaması, jeofiziksel kuyu değerlendirme  ve ölçümleme bilgisi uygulamalarında önemli bir rol elde etti. Firma, günlük rutin çalışmanın yanı sıra yeni ölçüm ekipmanları ve ölçüm teknikleri geliştirmişlerdir. Ar-Ge çalışmaları şirketin içerisinde aktif olarak uygulanan bir programdır. Geliştirilen ürünler, Karotázs Ltd’den satın alınabilir. Karotázs, özel ihtiyaçlar durumunda, çeşitli sorunları çözebilmek için geliştirdikleri ürünlerin dışında da isteğe göre çalışmalar yapabilecek kapasitededir. Geçtiğimiz yıllarda firma çalışanları, daha çok eski ELGİ (Loránd Eötvös Jeofizik Enstitüsü) tarafından üretilen araçları kullanarak, yeraltı keşfinde büyük tecrübeler kazanmıştır. Şirketin faaliyet alanı, jeofiziksel kuyu ve sondaj değerlendirme, uygulamalı jeofizik ve kuyu testleridir.

Karotázs Ltd., yapılar için jeofiziksel sondaj değerlendirmesi, koşul değerlendime, dinamik kuyu testleri, sondaj değerlendirme, mineralojik amaçlar için sondaj kuyuları, jeolojik araştırma, çevre koruma ölçümleri yapmaktadır. Nötron aktivasyon ölçümleri için özel izotop tutma kutusu,  gama radyasyonu üzerinde enerji seçici tespit ölçüm sistemi  ve bilgisayar destekli yüzey kayıt siistemi Karotázs’ın  AR-GE faaliyetleri birkaçıdır.