Haberler

Manisa YİKOB’tan jeotermal ruhsat ihalesi duyurusu

Resmi gazete duyurusu
Merve Uytun 14 Mar 2023

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Resmi Gazete aracılığı ile bugün paylaştığı ilanda, ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, 18 adet jeotermal kaynak arama ve işletme sahasının açık teklif usulü yoluyla ihale edileceğini duyurdu.

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Resmi Gazete aracılığı ile bugün paylaştığı ilanda, arama ve işletme ruhsatı verilen ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, 18 adet jeotermal kaynak arama ve işletme sahasının açık teklif usulü yoluyla ihale edileceğini duyurdu.

İhale edilecek olan sahaların muhammen bedelleri (KDV hariç) 170.010,68 TL ile 3.390.858,44 TL arasındadır.

İhale, “5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle” ihaleye çıkarılacağı bilgisi ilanda yer alıyor. İhale, Manisa Defterdarlık Binası 2. Kat Toplantı Salonunda (Sakarya Mah. 1109 Sok. No: 2 Şehzadeler/MANİSA), 28.03.2023 Salı günü saat 10.00’da yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerektiği ilanda belirtilmiştir.

Kaynak: Resmi Gazete