Haberler

Meksika, jeotermalin enerji/doğrudan kullanımı için teknoloji yol haritalarını paylaştı

la Reforma Bulvarı, Meksika (kaynak: haber görseli)
Cannur Bozkurt 3 Ara 2018

Yenilenebilir enerji gelişimini iklim hedeflerine ulaşma çabalarına itmek için, Meksika Enerji Bakanlığı (SENER), jeotermal enerji üretimi ve jeotermalin doğrudan kullanımı için yenilenebilir enerji teknolojisi yol haritalarını yayınladı.

Meksika Enerji Bakanlığı (SENER), , diğer çeşitli teknolojilerin yanı sıra jeotermal enerji üretimi ve jeotermalin doğrudan kullanımına yönelik Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Yol Haritalarını yayınladı.

Enerji Sürdürülebilirlik Yasasının bir parçası olarak Meksika Enerji Enerji İnovasyon Merkezlerinin (CEMIE) işleyişini güçlendirmek amacıyla başlatılan girişim çerçevesinde, Enerji Sürdürülebilirlik Fonu aracılığıyla Enerji Sekreterliği, jeotermal dahil olmak üzere okyanus enerjisi, güneş fotovoltaik, güneş ısısı, rüzgar ve biyoenerji gibi farklı yenilenebilir enerjiler için Teknolojik Yol Haritaları (MRT) geliştirdi.

MRT, stratejik planlamada, altyapı ve özel insan kaynakları dahil olmak üzere, Meksika’daki yenilenebilir enerji endüstrisinin sürdürülebilir gelişimi için gerekli teknolojik yeteneklerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için odaklanmış projelerin ve inisiyatiflerin tanımlanmasına rehberlik eden bir destek aracıdır. Haritalar, 2030 yılına kadar bir vizyonla tesis edilen kurulu kapasiteye ulaşmanın bir önceliği olarak kabul edilen bir dizi stratejik ve etkin eylemler ile bunların çözümü için teklif edilen belirli faaliyetler, aktörler ve bunların yürütülmesi için tahmini son tarihleri sunmaktadır.

Hazırlanan dökümanın ele aldığı teknlojiler; termal güneş enerjisi, biyogaz, biyodizel, katı biyoyakıtlar, biyoetanol, bioturbosina, jeotermal enerji, okyanus enerjisi, PV güneş, rüzgar enerjisi, jeotermal ısının doğrudan kullanımı ile ilişkilidir.

Yol Haritalarına ilişkin detay bilgiye aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilir (tüm dökümanlar İspanyolca’dır):

Jeotermal Enerji

Jeotermal Kaynakların Doğrudan Kullanımı

Kaynak: ThinkGeoEnergy