Haberler

Mısır jeotermal kapasite geliştirme projesine başladı

Kahire, Mısır üzerinden ufuk çizgisi görünümü (kaynak: flickr/ Nina R, creative commons)
Merve Uytun 16 May 2022

Mısır'da jeotermal enerji kapasitesini inşa etme projesine on dört Mısırlı ve uluslararası kuruluş katılıyor.

Mısır’da jeotermal enerji kapasitesinin oluşturulmasına yardımcı olmak için hükümet ve özel sektör arasında işbirliği içinde projeler yürütmeyi amaçlayan Mısır Jeotermal Kapasite Geliştirme Projesi için on dört Mısırlı ve uluslararası kuruluş bir araya geldi.

Katılımcı kuruluşlar arasında Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu, Süveyş Kanalı Üniversitesi, Kahire Üniversitesi, Aswan Üniversitesi, Mısır-Japon Üniversitesi, Bologna Üniversitesi, Bunyan Şirketi ve Ecoforest bulunmaktadır.

Projenin ana hedeflerinden ikisi, Mısır’da jeotermalin kullanılması için bir konsept oluşturmak ve Mısır’da jeotermal enerji mühendisliği alanında yüksek lisans diplomasının uygulanmasıdır. Lisansüstü kursun müfredatı Avrupa standartlarına dayanacak ve jeotermal enerji araştırması, sistem tasarımı ve proje yönetimi için nitelikli mezunlar yetiştirmeye yardımcı olacaktır.

Jeotermalde öncü kursun yanı sıra projeye katılan yükseköğretim kurumlarında entegre jeotermal laboratuvarları kurma planları da bulunmaktadır.

Mısır’da jeotermal alanında son zamanlarda pek fazla gelişme olmadı. 2021’de, jeotermal kaynakların ayrıntılı haritaları için sismik veri toplamayı amaçlayan Mısır ve Sudan arasındaki işbirliği hakkında rapor vermiştik.

Kaynak: ThinkGeoEnergy