Haberler

Sera için sürdürülebilir seçenekler arasında jeotermal temel unsur

Westland Sera, Wateringen, Hollanda (Kaynak: Flickr / Jeroen van Luin, Creative Commons)
Cannur Bozkurt 24 Nis 2020

Hollanda'da yapılan bir araştırmada seraların daha sürdürülebilir hale getirilmesi, ısı bağlamında jeotermal enerjinin önemli rolünü vurgulayan dört senaryoya dayalı farklı durumları inceleyen bir çalışma ile sunuldu.

Hollanda sera bahçeciliği yayını Groenten & Fruits yakın zamanlarda yayınlanan bir makalede, sürdürülebilir sera bahçeciliği seçeneklerini haritaladı. Dört farklı gelişme sera bahçeciliğini daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olabilecek bu seçenekleri sunuyor.

Sera bahçeciliğinin (diğerleri arasında) sürdürülebilirliği üzerine yapılan senaryo çalışması, gerekli altyapının araştırılmasını içeriyor. Sunulan dört senaryo çerçevesinde, sera bahçeciliğinde jeotermal enerjinin çeşitli seviyelerde kullanılması önemli farklılıklar ile sonuçlanmakta. İklim Nötr Enerji Senaryoları 2050’ye (Hollanda’da) göre, biyokütle kullanımı da bu senaryolarda çeşitlilik göstermekte.

Çalışma Hollanda’nın İklim Anlaşması’nın hazırlanmasının bir sonraki aşamasının başlangıcını; bu yıl yapılacak altyapı seçimlerine işaret etmekte.

Sera bahçeciliğinde elektrik kullanımı 2050 yılına kadar yılda % 3 artacaktır. Sonuç olarak, gerekli ısı 2050 yılına kadar yılda % 1 azalacaktır. O yıl, ısı talebinin % 60’a kadarı jeotermal enerji tarafından karşılanabilir.

Jeotermal enerjinin en yüksek seviyede kullanıldığı bu durumda, sürdürülebilirlik bölgesel olarak veya ulusal hükümet tarafından kontrol ediliyorsa gerçekleşebilir. Bu durum şu anda mevcut dört senaryodan ikisine işaret etmektedir.

Diğer iki senaryoda (Avrupa veya uluslararası sürdürülebilirlik kontrolü) jeotermal enerji daha az kullanılır (2050’de % 60 yerine ısı ihtiyacının% 40’ını sağlar).

Isı pompalarının kullanımı bölgesel kontrolde 0’dır, ancak ulusal veya Avrupa düzeyinde kontrol ile artabilir. Bu, hükümetlerin elektrifikasyona daha fazla vurgu yapmasından kaynaklanmaktadır.

Dört senaryo

  1. Bölgesel yönetim

Bölgesel yönetim senaryosunda, jeotermal enerji ve ısı ağları üzerinde büyük çaba gösterilir. Bu, kararlı bir temel tedarik sağlar ve bölgesel ısı ağlarına bağlanabilir. Bir zirve / destek olarak, ekili ürünlerden olası biyokütlenin bölgeden işlenebileceği veya tedarik edilebileceği biyokütle kazanları ve yeşil gaz kazanları oluşturulur. Ayrıca jeotermal enerjinin bulunmadığı yerlerde yeşil gaz / biyokütle kazanları da bulundurulur. Bölgeler ayrıca bu yeşil gaz / biyokütle akışlarının tedarikini sağlar.

  1. Ulusal yönetim

Ulusal hükümet sera sektörü için jeotermal enerjiye büyük yatırımlar yapar. Seracılıkta jeotermal enerjinin değerlendirilmesinin yapılı çevreye göre daha kolay olması nedeniyle, tam potansiyel kullanılır. Tepe / yedek kapasite olarak, ulusal düzeyde toplanan biyokütle ile beslenen biyokütle kazanları yer alır. Buna ek olarak, hükümet elektrifikasyona odaklandığından, termal depolamalı ısı pompalarından daha fazla yararlanılır. CHP’lerin küçük bir yüzdesi yeşil gazda kalır, çünkü bölgesel elektrik arzının dengelenmesine faydalı bir katkıda bulunabilirler.

  1. Avrupa CO2 kontrolü

Bu senaryoda, jeotermal enerji potansiyelinin sadece yarısı kullanılır, çünkü hükümet ve vatandaşlar sınırlı bir ölçüde yatırım yapmak istemektedir. Jeotermal enerji sadece karlı olduğu yerlerde kullanılır. Zirve ve destek tesisleri, büyük biyokütle ithalat akışları yoluyla temin edilebilen biyokütle kazanları ile gerçekleştirilir. Isı büyük ölçüde termal depolamalı ısı pompaları tarafından üretilir.

  1. Uluslararası yönetim

Bu senaryoda, jeotermal enerji potansiyelinin sadece yarısı kullanılır, hükümet ve vatandaşlar belli bir ölçüde yatırım yapmaya isteklidirler. Jeotermal enerji sadece karlı olduğu yerlerde kullanılır. Zirve ve destek tesisleri, büyük biyokütle ithalat akışları yoluyla temin edilebilen biyokütle kazanları ile gerçekleştirilir. Ek olarak, termal depolamalı ısı pompalarından büyük bir ısı yüzdesi üretilir. CHP’lerin önemli bir yüzdesi de elektrik sağlayan yeşil gazda kalmaktadır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy