Haberler

Tanzanya’daki Kiejo-Mbaka jeotermal projesi için başarılı bir kuyu kazıldı

Tanzanya'daki Kiejo-Mbaka jeotermal projesinde sığ kuyu sondajı (resim: Chagaka Kalimbia)
Merve Uytun 24 Mar 2021

Tanzanya Jeotermal Geliştirme Şirketi (TGDC), Kiejo-Mbaka projesinde Tanzanya'daki ilk jeotermal kuyuyu başarıyla açtı.

Devlet Jeotermal Geliştirme Şirketi (TGDC) tarafından, Tanzanya’daki ilk jeotermal kuyunun başarılı bir şekilde açıldığından büyük bir heyecanla haberdar olduk. KMB-01 kuyusu 22 Mart 2021’de saat 11:09 (EAT) civarında girmişti.

Kiejo-Mbaka sığ kuyu sondaj projesi, yalnızca gelecekteki sondaj çalışmaları için bir aşama oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda TGDC’nin ve aslında Tanzanya Hükümeti’nin Tanzanya’daki jeotermal kaynakların gelişimini hızlandırmaya yönelik adanmışlığının göstergesi olarak tarihe geçecek.

Bu projenin başlaması ve başarılı bir şekilde tamamlanması, araştırmanın tüm gelişimine yönelik önemli bir girişim olan Kiejo-Mbaka jeotermal sisteminin yerbilimsel durumunu büyük ölçüde ortaya çıkaracaktır. Ayrıca proje, özellikle araştırma, inovasyon ve geliştirme çalışmalarında gelecekteki olasılıklara kapı açacaktır.

Şu anda proje üzerinde planlanan çalışma, son açık kuyu HQ çapında her biri maksimum 300 metre ölçülen derinliğe sahip üç sığ kuyunun sondajından ve sondaj altyapı işlerinin kurulumundan, yani erişim yolları, su temini ve sondaj pedlerinden oluşmaktadır.

Mevcut dar çaplı kuyu sondaj programının amacı, jeotermal kaynağın varlığını kesin olarak tespit etmek ve doğrulamak, rezervuar özelliklerini (sıcaklık, alterasyon mineralleri, geçirgenlik ve akışkan kimyası) belirlemek ve kuyuların jeotermal akışkanlar üretme kabiliyetini tahmin etmektir.

Kuyulardan yeterli sıcak su deşarjının ardından, kuyular doğrudan kullanım projeleri için kullanılacaktır. Açılan kuyular, sıcak jeotermal akışkanlara erişimi mümkün kılacak, daha sonra bunları boru hatları aracılığıyla çeşitli doğrudan kullanım pilot projelerine aktaracak ve ardından akışkanlar rezervuara geri gönderilecektir.

Projenin Proje Yöneticisi Müh. Chagaka Kalimbia bu harika haberi paylaştığı için teşekkür ederiz.

Kaynak : ThinkGeoEnergy