Haberler

Türkiye Jeotermal kaynaklar strateji raporu hazırlandı

MAPEG Türkiye Jeotermal kaynaklar strateji final raporu (kaynak: MAPEG)
Merve Uytun 9 Ara 2022

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından hazırlatılan, Türkiye Jeotermal Kaynaklar Strateji Raporu 2022 yayınladı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), kurum tarafından hazırlatılan Türkiye Jeotermal Kaynaklar Strateji Raporu 2022‘yi yayınladı.

Final formatında yayınlanan rapora göre; Türkiye’de jeotermal enerji doğrudan ve dolaylı olarak kullanılmaktadır. Dolaylı kullanım adı altında jeotermal akışkandan jeotermal enerji santrallerinde elektrik üretimi yapılmaktadır. Doğrudan kullanımda ise kentsel ısıtma ve soğutma, sera ısıtma, tarımsal kurutma, termal ve sağlık turizmi, küçük çaplı olsa da CO2 ve kuru buz üretimi gibi alanlarda uygulamalar bulunmaktadır. Jeotermal enerji elektrik santralleri Batı Anadolu’da yoğunlaşmışken, tarımsal uygulamalar Batı ve İç Anadolu’da; termal turizm ve kentsel ısıtma uygulamaları ise Türkiye’nin farklı bölgelerinde görülebilmektedir. Rapor, Elde edilen yerbilimsel verileri dikkate alarak, Türkiye’nin hangi illerinde hangi uygulamaların yapılabileceğine ilişkin yaklaşımlarda bulunuyor.

Bu çalışma kapsamında yapılan hesaplamalarda Türkiye’nin teknik potansiyelinin minimum 400.000 MWe olabileceği öngörülmüştür. Ayrıca, Jeotermal enerjinin hem arz hem de talep tarafları ile birlikte ulusal ve yerel yönetim tarafından kısa ve uzun vadede tüm alanlarda harekete geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kısa, orta ve uzun vadede ilgili sektörün yanı sıra, özel sektör, üniversite, enstitüler ve araştırma merkezlerinin bu konudaki stratejilerini hazırlamaları gerekmektedir.

Türkiye’de yapılan çalışmalar ile belirlenen sahaların tümüne kuyu açılmamış olup; geliştirilmemiş sahalarda sondajlı araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması ve yeni sahaların keşfedilmesiyle orta vadede kapasitenin 100.000 MWt seviyelerini geçebileceği öngörülmüştür. 149 sayfalık final raporu oldukça kapsamlı ve Türkiye’deki jeotermal enerji gelişimi ve geleceğine dair ayrıntılı bir bakış sağlıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: MAPEG