Haberler

Türkiye Jeotermal Konferansı İzmir’de gerçekleştirildi

Türkiye Jeotermal Konferansı, İzmir, Turkiye (kaynak: Jeotermal Haberler)
Merve Uytun 18 Kas 2022

Dünya Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından ESMAP programı kapsamında düzenlenen Türkiye Jeotermal Konferansı gerçekleştirildi.

Dünya Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından ESMAP programı kapsamında düzenlenen Türkiye Jeotermal Konferansı gerçekleştirildi. 15-16 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen iki günlük etkinlik, Jeotermal Enerji alanında mevcut piyasa eğilimlerini anlamalarına, büyüme fırsatlarını araştırmalarına, yeni ilişkilerin doğmasına ve bilgi ve uzmanlık paylaşımının sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kamudan, işletmeci şirketlerden, yapım şirketlerinden, düzenleyici kurum ve finansörlerden temsilcileri bir araya getirdi. Türkiye Jeotermal Konferansı’nda 2 gün boyunca süren 19 farklı oturumda, 40 panel katılımcısı ve sektör sözcüsü yer aldı.

Daha önce editörümüz olan Cannur Bozkurt ‘Doğrudan Jeotermal Kullanımlar (GDU), Türkiye’nin Perspektifinden Ölçek Ekonomilerini, Rekabetçiliği ve Kârlılığı Nasıl Yönlendirebilir?’ başlıklı oturumda, entegre sistemleri teşvik etmenin ve doğrudan kullanımı da kapsayan etkili bir yasal düzenleme ihtiyacının öneminin altını çizdi. Doğrudan kullanım alanlarında hayata geçirilecek bir teşvik mekanizması ile, elektrik üretiminde ilke olarak gösterdiğimiz başarıyı yinelememizin önünde hiç bir engel bulunmadığını hatırlatan Bozkurt, ‘Dünyaya örnek olmaya devam edebiliriz’ dedi.

Dünya Bankası, ESMAP programı ve Küresel Jeotermal Geliştirme Planı yoluyla küresel olarak jeotermal projelerinin geliştirilmesini desteklemekte ve bu kapsamda özellikle özel sektörün jeotermal projelerine yaptığı yatırımların arttırılması üzerine odaklanmaktadır. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Aralık 2021’de Türkiye’de yer altındaki ısı kaynaklarından yararlanarak yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi amacıyla Jeotermal Geliştirme Projesine yönelik toplam 300 milyon ABD$ tutarındaki IBRD kredilerini onayladı. Krediler, daha önce sağlanan toplam 250 milyon ABD$ tutarındaki iki başlangıç kredisinin devamı niteliğinde İlave Krediler olarak sağlanmıştır.  Jeotermal Geliştirme Projesine yönelik IBRD kredilerini tamamlayıcı olarak, Temiz teknoloji Fonu’ndan (CTF) 39,8 milyon ABD$ tutarında bir hibe ve Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı’ndan (ESMAP) 0,35 milyon ABD $ tutarında bir hibe sağlanmıştır.

Türkiye, jeotermal kalkınmada dünya liderlerinden biridir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) öncü çalışmaları ve olumlu hükümet politikaları sayesinde jeotermal elektrik üretimi 2008’de 30 MWe’den 2022’de 1.665 MWe’ye çıktı. Benzer şekilde, doğrudan jeotermal kullanımlar 2015’ten bu yana neredeyse ikiye katlanarak 2022’de 5.113 MWt’ye ulaştı.

Türkiye’de hala kullanılmayan çok fazla jeotermal potansiyel var. Bunun farkında olan hükümet, jeotermalin doğrudan kullanımı (2025’e kadar 11.150 MWt) ve elektrik üretimi (4000 MWe) için iddialı hedefler belirledi. Bu, Türkiye’nin ulusal yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmasını ve enerji ithalatını azaltmasını sağlayacaktır.

Bununla birlikte, jeotermal enerjinin geliştirilmesine yönelik zorluklar devam etmektedir. Yeni kuyular için sondaj yapmak maliyetlidir ve yeni bir saha geliştirmek, başarı garantisi olmadan yıllar alır. Jeotermal sondajın pahalı ve belirsiz olduğu göz önüne alındığında, geliştiricilerin makul oranlarda birkaç uzun vadeli finansman kaynağı kalıyor.

Türkiye Jeotermal Konferansı’nın ilk günü, Küresel Jeotermal Pazarına Genel Bakış, Türkiye Jeotermal sektörün durumu, Türkiye’de Jeotermal kalkınmanın genel zorlukları ve Risk paylaşım mekanizması konusu ele alındı. Etkinlik ikinci gününde, Jeotermal kaynaklardan kaynaklanan CO2 emisyonları, sürdürülebilir rezervuar yönetimi ve Jeotermal projelerde çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin yönetimi hakkında yapılan tartışmalar ile sona erdi. Türkiye’nin 2053’de net-sıfır karbon hedefine ulaşması için zengin Jeotermal kaynaklarının değerlendirilmesinin gıda ve enerji güvenliğinde önemli bir rol oynayacağı belirtilen etkinlikte, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ilgi çekici bir teşvik mekanizması ile doğrudan kullanım alanlarına yapılacak yatırımların önünün açılacağının altı çizildi. Ayrıca, kadın istihdamının, diğer enerji sektörleri ile karşılaştırıldığında görece yüksek olduğu Jeotermal sektörün, cinsiyet eşitliği ve yeşil iş potansiyelleri yaratarak, ülke ekonomisine tartışmasız katkı sağlayacağı dile getirildi.