Haberler

Wien Energie, Viyana’nın ilk jeotermal ısıtma tesisini inşa edecek

Viyana, Avusturya'daki Aspern jeotermal ısıtma projesinin duyurusu (kaynak: Wien Energie LinkedIn sayfası)
Merve Uytun 18 Kas 2022

Viyana'nın belediye kuruluşu Wien Energie, 20 MW kapasiteli ilk jeotermal ısıtma sistemini, 2026 yılına kadar devreye almayı planlıyor.

Avusturya’nın Viyana kentindeki ilk jeotermal ısıtma projesine devam etmek için yeşil ışık yakıldı. Bu proje, Viyana’nın belediye kuruluşu Wien Energie tarafından üstlenilecek ve Seestadt Aspern’in eteklerinde bir jeotermal ısıtma tesisi inşa edilecek.

Planlanan jeotermal ısıtma tesisi, 20.000 hanenin ısıtma ihtiyacını karşılamaya yetecek 20 MW’lık bir enerjiye sahip olacak. Tüm adımlar plana göre giderse, proje için ön sondaj çalışmaları 2023’te başlayacak ve 2026’da devreye alınacak. Projeye gidecek 80 milyon Euro’luk yatırımın onda biri federal hükümet tarafından sağlanacak.

Bu yılın başlarında Wien Energie, Viyana’da gaz kullanımını aşamalı olarak durdurmak için 1 milyar Euro’luk bir yatırım yapacağını duyurmuştu. Bu yatırım, fotovoltaik, rüzgar enerjisi, ısı pompaları ve jeotermal ısıtma kullanımını genişletecek.

GeoTief projesi aracılığıyla bulunan kaynak

2016 ve 2022 yılları arasında Wien Energie, bilim, araştırma ve endüstriden ortaklarla birlikte Viyana’daki jeolojik koşulların kapsamlı bir araştırmasını gerçekleştirdi. GeoTief projesi, diğerleri arasında Avusturya Federal Jeoloji Ajansı, Geo5, OMV, Viyana Üniversitesi ve Salzburg Üniversitesi’ni içeriyordu.

GeoTief projesinin önemli bir sonucu, şehrin altında su taşıyan bir kaya tabakası olan Aderklaa konglomerasının tanımlanması ve modellenmesidir. Jeotermal işletme için sondaj yapılarak hedef alınacak olan bu oluşumdur.

Aderklaa konglomerasını vurgulayan Viyana yeraltı yüzeyinin 3B modeli (kaynak: GeoTief Wien)

Termal suyun kalitesini ve debisini değerlendirmek için önce bir keşif sondajı açılacaktır. Sonuçlar cesaret verici olursa, yaklaşık 3000 ila 3500 metre derinliğe kadar iki ek sondaj deliği açılacaktır. Bu sondaj delikleri, bir yüzey ısı eşanjörü kullanılarak ısının çıkarılacağı bir ikili oluşturacaktır.

Ek jeotermal ısıtma tesisleri

Aspern’deki jeotermal ısıtma tesisi sadece bir pilot proje olarak planlanmıştır. Viyana’nın altındaki termal su potansiyelinin 125.000 haneye kadar ısı sağlamaya yeterli olduğu söyleniyor.

Proje başarılı olursa, Donaustadt ve Simmering’de dört adede kadar derin jeotermal sisteme sahip olma planları var. Bu, Viyana’nın merkezi ısıtma talebinin beşte birini karşılamak için yeterli olacaktır. Şehrin 2040 yılına kadar tamamen iklim açısından nötr kaynaklardan ısı üretmesi hedefiyle genişleme planları 2030’dan sonra da devam edecek.

Kaynak: ThinkGeoEnergy