Haberler

YEKDEM’in uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Cannur Bozkurt 18 Eyl 2020

Yenilenebilir enerji sektörünün beklediği YEKDEM’in 6 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) uzatılması ihtimaline yönelik haberimizi sizlerle paylaşmıştık. Yenilenebilir enerji sektörü, covid-19 pandemisi nedeni ile tedarik zincirinde yaşanan gecikmelerin projelere olumsuz etkilerini belirterek, durumun mücbir sebep sayılmasını ve mekanizmanın uzatılmasını talep etmekteydi.

Bugün, YEKDEM için 6 aylık süre uzatımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre mekanizmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar devreye grime şartı 30 Haziran 2021 tarihine ertelendi.

Karar’da şöyle denildi:

17/9/2020 TARİHLİ VE 2949 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar 31/12/2030 tarihine kadar uygulanır.

(2) 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

YEKDEM’den yararlanan santrallerin ürettiği elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve hidroelektrik için 7.3, jeotermal için 10.5, biyokütle ve güneş için 13.3 dolar/sent alım garantisi verilmişti. Hedefine ulaşan ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün bu teşvik sayesinde yükselmesine neden olan mekanizma 31 Aralık 2020’de son buluyordu.

Kaynak: Resmi Gazete