Haberler

Dünya Bankası’nın desteklediği Risk Paylaşım Mekanizmasında ilk fon 3S Kale’ye sağlandı

3S Kale Jeotermal Elektrik Santrali (kaynak: şirket web sayfası)
Cannur Bozkurt 7 Ara 2020

Dünya Bankası tarafından, Türkiye’de jeotermal enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla oluşturulan Risk Paylaşım Mekanizması kapsamında ilk fon 3S Kale Holding’e sağlandı.

Dünya Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu finansmanıyla, Türkiye’de jeotermal enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla geliştirilen Risk Paylaşım Mekanizması (RPM) 5 Temmuz 2018’de IGC Türkiye’de duyurularak, resmi olarak başlamıştı. Türkiye’deki uygulayıcı kurumu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) olan RPM’in toplam hibe miktarı 38 miyon ABD olarak belirlenmişti.

Mekanizmadan ilk risk paylaşım fonunu kullanan şirket 3S Kale Holding bünyesindeki 3S Kale Niğde Enerji Üretim AŞ olacak. Niğde’deki Kitreli ve Çömlekçi jeotermal işletme ruhsatlarıyla mekanizmadan yararlanmaya hak kazanan şirket, iki jeotermal kuyusu için fonu kullanabilecek.

Şirket ile TKYB arasında imzalanan sözleşme kapsamında, açılacak kuyularda başarı elde edilememesi halinde belirlenen kuyu maliyetlerinin yüzde 60’ı fondan karşılanacak.

Söz konusu kuyularda saha hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nisan 2021’de ilk sondajın başlaması planlanıyor.

Niğde, Aydın ve Manisa bölgesinde olmak üzere toplam 10 jeotermal ruhsatları bulunduğunu belirten 3S Kale Holding Genel Müdürü Alp Gürün konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Jeotermal kaynaklar, Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasına ciddi katkı sunacak bir milli servet niteliğinde. Niğde’deki yatırım alanımız, Türkiye’nin en genç volkanik dağlarından biri olan Hasan Dağı’nın eteklerinde yer alıyor. Arama faaliyeti yaptığımız ve 3 bin 816 metre derinliğine ulaşan kuyunun taban sıcaklığı 295 derece olarak ölçüldü. Bu alanda ülkemizde keşfedilmiş en yüksek sıcaklığa sahip kuyu olma özelliğini taşıyor. Dünya Bankası’nın da fon desteğiyle güç kazanacak çalışmalarımızın olumlu sonuçlanmasını ve çevre hassasiyeti yüksek temiz enerji üretimini Aydın’dan sonra Niğde sınırları içinde de ülkemize kazandırmayı umut ediyoruz.”

RPM çerçevesi aşağıdaki gibi çizilmiştir:

  • RPM 5 yıllık bir süre için uygulanacaktır. Bu dönem, finansman olanaklarına bağlı olarak uzatılabilir ya da kısaltılabilir.
  • En az 18 ay geçerli bir arama lisansına sahip olan kamu veya özel geliştiriciler RSM’ye başvurabilirler.
  • Uygulamalar gerçekleştirilen yüzey araştırması kalitesine ve projenin iş planının kalitesine göre sıralanacaktır.
  • Başarı kriterleri, kaynak hakkındaki teknik bilgiye ve iş planının uygulanabilirliğine bağlı olarak vaka bazında tanımlanacaktır.
  • Her bir geliştirici ile maksimum 5 kuyu için bir anlaşma imzalanacaktır. İki kuyunun başarısız olduğu tespit edildiğinde sözleşme feshedilecektir.
  • Yatırımcılar, başarılı olarak sınıflandırılan yatırımlarda kuyu başına toplam yatırım tutarının birinci, ikinci ve üçüncü kuyularda %10’unu; dördüncü ve beşinci kuyularda %25’ini “başarı primi” olarak RPM’na ödeyecektir. Başarı primi için başlangıçta teminat mektubu alınacaktır.
  • Başarısızlık durumunda, RSM, Aydın, Denizli ve Manisa bölgesinde ve diğer bölgelerdeki projelerde maliyetin % 40’ını ödeyecek. RSM’den ödenmesi gereken maksimum tutar, üç kuyu programını varsayarsak 4 milyon dolarla sınırlandırılacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı