Haberler

GeoSmart, elektrik piyasası reformunda jeotermalin rolünü vurguluyor

Balmatt projesi sahasındaki sondaj kulesi, Belçika (kaynak: VITO)
Merve Uytun 23 Kas 2022

GeoFit projesi, mevcut Avrupa enerji krizi ve jeotermalin güvenilir ve esnek bir enerji kaynağı olarak yararları hakkında bir bilgi formu yayınladı.

AB tarafından finanse edilen GeoSmart araştırma projesi, Avrupa’daki mevcut enerji krizinin etkilerini azaltmak için önerilen önlemler ve jeotermalin güvenilir ve esnek bir enerji kaynağı olarak nasıl daha belirgin bir rol oynayabileceği hakkında bir bilgi formu yayınladı. “Kriz Zamanında Elektrik Piyasası Tasarımı: Jeotermal ve Yenilenebilir Esneklik Kaynakları Örneği” başlıklı bilgi notuna buradan erişilebilir.

Belge, mevcut krizin, Avrupa elektrik piyasasının, gaz fiyatlarındaki oynaklığa karşı kırılganlığı nedeniyle artık en iyi şekilde işlemediğini nasıl gösterdiğini vurgulamaktadır. Fransa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkeler, elektrik için mevcut fiyatlandırma sisteminin “radikal bir şekilde gözden geçirilmesi” ve gaz ve elektrik piyasalarının ayrıştırılması çağrısında bulundu.

Enerji fiyatlarının birkaç yıl daha yüksek kalacağı beklentisiyle, orta vadeli çözüme kısa olan tek çözüm, yenilenebilir enerji ve ısı üretim teknolojilerinin büyük ölçekte büyütülmesini içermelidir. Bu, Avrupa Komisyonu’na sunulan tekliflerin “Enerji Fiyatları Araç Kutusunun Genişletilmesi” maddesi altındaki önemli bir tavsiyedir.

Bir elektrik piyasası reformu bağlamında, GeoSmart Projesi, güvenilir ve esnek bir güç kaynağı olarak jeotermalin değerini yansıtan temel hususların bir listesini önermiştir. Temel hususlar, jeotermalin yüksek kapasite faktörü ve şebeke dengeleme gereksinimlerine cevap verme kapasitesi için yeterli bir ödül sağlamayı içerir.

Yeraltı Termal Enerji Depolama (UTES) gibi yeni teknolojiler, talepteki mevsimsel dalgalanmalara yanıt vermesine izin vererek jeotermalin değerini daha da artırabilir. Bu, Belçika’daki Balmatt ikili çevrim jeotermal enerji santralinde bir gösteri alanı ile GeoSmart’ın kritik araştırma alanlarından biridir.

Son olarak GeoSmart, AB’deki jeotermal projeler için risk azaltma programları sağlamak ve bölgesel ısıtma için açık ve adil perakende pazarları oluşturmak için yasal destek çağrısında bulunuyor.

GeoSmart projesi, Horizon 2020 programı kapsamında AB tarafından finanse edilen bir araştırma ve yenilik programıdır. Türkiye’den Zorlu Enerji, 19 katılımcı kuruluştan biri olarak GeoSmart projesi’nde yer almaktadır. Proje, Jeotermal santrallerin esnekliğini ve verimliliğini artırmak için yenilikçi çözümleri optimize etmeyi ve göstermeyi amaçlayan TWI Ltd tarafından koordine edilmektedir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy