Haberler

Doktora fırsatı – Terk edilmiş kuyuların jeotermal için yeniden kullanımı, GFZ Potsdam, Almanya

GFZ Potsdam, Almanya (kaynak: flickr/ CAMPUS OF EXCELLENCE, creative commons)
Merve Uytun 14 Mar 2023

Almanya, Potsdam'daki Helmholtz Center Potsdam – GFZ, terk edilmiş kuyuların jeotermal enerji üretimi için yeniden kullanımına ilişkin bir doktora pozisyonu yayınladı.

Almanya, Potsdam’daki Helmholtz Center Potsdam – GFZ Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi, “Terk edilmiş kuyuların jeotermal enerji için yeniden kullanımı” konusunda açık bir doktora pozisyonu yayınladı. Bu pozisyon, AB tarafından finanse edilen INTERREG programı kapsamındaki bölgesel proje TRANSGEO‘nun (Terk edilmiş kuyuları jeotermal enerji üretimi için dönüştürme) bir parçasıdır.

Doktora pozisyonu için başvurular 26 Mart 2023 tarihine kadar kabul edilecektir. İlgilenen adaylar başvurularını bu link üzerinden yapabilirler. Bu ilan, Potsdam merkezli, 1 Mayıs 2023’te başlaması beklenen 3 yıllık sabit vadeli bir %75’lik pozisyondur.

Orta Avrupa’da binlerce derin kuyudan büyük miktarlarda petrol ve gaz üretildi, ancak onlarca yıllık üretimin ardından hidrokarbon arama ve üretim kuyularının çoğu terk edildi. Kullanılmayan kuyuları terk etmek yerine, enerji geçişinde yerel toplulukları ve endüstrileri desteklemek için jeotermal enerji üretimi ve ısı depolama için kullanılabilirler. Bugün bu potansiyel, ekonomik belirsizlikler ve teknik ve teknik olmayan engeller nedeniyle büyük ölçüde yeterince kullanılmamaktadır.

TRANSGEO projesi, terk edilmiş kuyular için teknolojik yeniden kullanım seçeneklerini göstererek ve mevcut engelleri kaldırarak fosil yakıt üreten bir hidrokarbon endüstrisinden jeotermal enerji kaynaklarından sürdürülebilir yeşil enerji sağlanmasına doğru yapısal bir değişiklik sağlamayı amaçlıyor.

Doktora araştırmacısı, saha verileri ve rezervuar modelleri yardımıyla Berlin/Brandenburg’daki sahaya özgü fizibilite çalışmalarına dayalı kuyunun yeniden kullanım metodolojilerini geliştirip onaylayarak bu hedefi destekleyecektir.

Dünya çapında birçok yerde terk edilmiş petrol ve gaz kuyularını kullanmak veya yeniden kullanmak için çabalar sürüyor. Örnekler arasında Çin, Birleşik Krallık ve ABD’de Nevada ve Oklahoma yer alır.